ยินดีต้อนรับสู่ระบบรายงานสถิติสัตว์ป่วย
   Today: Tue, Aug 12, 2007  
 
มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533

ให้ผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์

ต้องจัดส่งรายงานสถิติสัตว์ป่วยประจำปีทุกปี

ก่อนวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป

ผู้ใดไม่ปฎิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามพันบาท
   Login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
Ok  Calcel  Edit Password
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน screen resolution 1024 * 768 pixels
Copyright © 2004, Department Of Livestock Development. All Rights Reserved.
69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2653-4481 ต่อ 4161-4